Uppdrag mars 2007 – juni 2013

Bild från pressvisningen med Maria Comstedt som 50-tals klädd moderator.

Nora kommun/Regionförbundet

Just nu projektleder jag ett fotspårsturismprojekt i Nora som handlar om att försöka dra så stor nytta som möjligt av att Maria Langs första böcker som har filmatiserats  I Nora. Den första boken går på biografen just nu och de andra böckerna släpps på DVD i sommar och kommer att sändas på TV4 i nästa år. Mitt uppdrag har varit att utveckla och inspirera näringslivet till att ta fram Maria Lang produkter, arrangera världspremiär och ordna utbildning för näringslivet om Maria Lang.

Örebro slott/Svampen

I sommar har jag och Fredrik Welander hyrt slottet för att öppna slottet från borggården igen och vi har skapat två utställningar i sommar för att visa turister vårt vackra slott från insidan. Vi har också kombinerat arbetet med att ha en digital visning av utställningarna på Svampen.Projektet sysselsätter ca 20 ferieungdomar som jag arbetsleder och sysselsätter.

Örebroklassikern

Jag har haft ett utbildningsuppdrag att coacha och handleda styrgruppen för Örebroklassikern i samband med bildandet av idéen. Vi har nu genomfört två etapper. Värdegrunden är folkhälsa, integration, stolthet och samarbete.  Örebroklassikern är en klassiker för alla. Vi vill att det ska vara för unga, gamla, nya svenskar och för funktionsnedsatt och många fler. Vi vill skapa stolthet för Örebro och vi vill skapa samarbete. I klassikern samarbetar ett tiotal föreningar och vi lyckade få dit ensamkommande och många andra och handikappade redan första året. Vi är nöjda. Nästa etapp äger rum den 1 september och då blir det cykel.

Moderator

Sedan våren 2013 har jag också alltmer tagit mig an rollen som moderator. De största uppdragen har varit som moderator för Handelskammarens frukostmöten sk. PromotionMorgon” där jag har intervjuat och hållit i programmet inför en publik på 250 gäster. I försomras var jag och Lisa Arenö moderatorer för en nätverksmiddag för företagande kvinnor i Örebro län som hette ”Krokodildagen”.

Statens fastighetsverk och Örebro kommun

Jag har på uppdrag av Statens Fastighetsverk och Örebro kommun arbetat med utvecklingsprojekt Örebro slott som gick ut på att hitta nya möjligheter med Örebro slott och formulera en målbild och en projektplan. Projektplanen var färdig under våren 2012.

Näringslivskontoret, City Örebro och Örebrokompaniet

I ca tre års tid har jag arbetat som projektledare för ett värdskapsprojekt i Örebro där min uppgift har varit att ta reda på hur vi ska bli bättre värdar i Örebro, ta fram ett långsiktigt projekt, sälja in, planera och genomföra konkreta utbildningar för ett bättre bemötande och värdskap i hela Örebro kommun och sedan 1 år tillbaka i hela länet. Jag har kontinuerligt arbetat med detta sk ” wow-projektet och Lätt att vara gäst – projektet i över 3  år.

Maria Comstedt har arbetet med ett unikt värdskapsprojekt i Örebro kommun  2010 – våren 2012 där målet var att inspirera till ett klimat i Örebro som leder till att alla gäster som besöker Örebro ska känna och tänka ”wow, vilken stad, vilket bemötande – hit vill jag åka igen och ta med mina vänner.” För att lyckas med arbetet genomförde jag  intervjuer, anordnade flera workshops där en tydlig checklista för staden arbetades fram, det gjordes undersökningar bland gäster och besökare. Slutligen genomförde jag en rad utbildningar med fokus på konkreta och handfast övningar på i hur man utövar service, och värdskap på riktigt  i sin ordinarie verksamhet. Utbildningarna riktade sig till alla företagare, organisationer och kommunanställda som möter besökare. Totalt utbildadades 2500 personer.

2013 bedömde Örebroregionen att det var värt att satsa värdskap  i alla regionernas kommuner och projektet satta upp målbilden att länet ska bli Sveriges mest välkomnanderegion under parollen ” Lätt att vara gäst”. Under hösten 2012 – sommaren 2013 har därför arbetet med att utbilda regionens besöksnäring fortsatt i hela Örebro län. Maria Comstedt är fortfarande huvudföreläsare och handleder Örebrokompaniet i projektets framtida satsningar och inriktningar.

Eskilstuna Kommunfastighet

I fyra år arbetade jag kontinuerligt som projektledare i Munktellstaden i Eskilstuna där Munktell Science Park var en av ca 20 samarbetspartners vars gemensamma frågor jag planerade, organiserade, projektledde, genomförde och utvärderade. Arbete ledde till att projektet implementerades i befintlig verksamhet hos Eskilstuna Kommunfastigheter och är i full gång ännu.

Inspirationsföreläsningar, utbildningar och coachuppdrag

Ända sedan jag blev egenföretagare har jag föreläst och haft längre utbildningar inom ämnen som: projektledning, destinationsmarknadsföring, entreprenörskap, styrelsestrategier och ledarskap. Några av mina kunder har varit Uniflex bemanning, Kilsbergen Konferens och Lodge, Hallstahammar kommun, Örebro universitet, Spiran Kompetensutveckling AB, Örebro kommun, Transfer och Arbetsförmedlingen i Örebro, Rynninge Ik och Loka Brunn.

Kursledare inom turism, värdskap och projektledning

Jag har vid ett vid ett flertal tillfällen varit kursledare och handledare på:  KY-utbildningen ”Professionell upplevelsearrangör” i Hallsberg och på yrkeshögskolan: ”Affärshögskolan i Örebro”  där  mina ämnen har varit projektledning, ledarskap, turism, värdskap & bemötande, personlig marknadsföring och entreprenörskap. Jag har planerat kurserna, tagit fram allt kursmaterial, utvärderat och betygsatt. De senaste två åren har jag också varit handledare och examinator på Affärshögskolans examensarbete.

Nerikes Allehanda

I augusti 2008 genomförde jag en studie på uppdrag av Nerikes Allehanda i syfte att utreda hur NA/Promedia skulle kunna se över sin affärsutveckling inom rese- och turistindustrin. Uppdraget mynnade ut i en rapport och muntlig presentation.

Örebrokompaniet

Under våren 2008 arbetade jag på uppdrag av Örebrokompaniet om att vidareutveckla ”Bernadottejubileet” tillsammans med en blandad styrgrupp av politiker, tjänstemän och näringsliv. Arbetet handlade i huvudsak om att hitta knytpunkter i Pau,  Frankrike, avgränsa projektet och förprojektera jubileumsveckan i augusti 2010.  2012 fick jag ett förnyat uppdrag från Örebro Kompaniet att tillsammans med Fredrik Welander att skriva en projektplan med förslag på hur 750 års jubileet i Örebro borde genomföras, finansieras och organiseras. Projektplanen antogs i kommunstyrelsen våren 2013.

Kallin Production

Mitt uppdrag var att marknadsföra och sälja sponsorplatser till Krister Kallins egen producerade körkonsert den 13 december 2008 då 500 körsångare framträder inför 2500 personer.

Eskilstuna marknadsföring AB

Mellan  augusti 2008 och september 2009 har jag varit projektledare för en kulturfestival vid namn Nordic Fringe festival som ska arrangeras första gången i Norden i Eskilstuna i augusti 2009. Uppdraget pågick ett par dagar i veckan t.o.m. oktober 2009.

Åkerby Herrgård

I Åkerby Herrgård hade jag ett tre månader långt uppdrag som gick ut på att hitta nya kunder i Örebroregionen, arrangera visningsresor och promotionfrukostar.

Regionförbundet

På uppdrag av Regionförbundet intervjuade jag kommunledningen i länets alla södra kommuner med syfte att utreda på vilket sätt de sedan skulle vilja samarbeta. Arbetat mynnade ut i en rapport och efter slutfört uppdrag så har kommunerna samarbetet enligt rapporten.

Fotograf Sonia Jansson