Olika utbildningar hos Comstedt & Co

Kursledare för yrkeshögskolan inom turism, värdskap och projektledning

Jag har vid ett vid ett flertal tillfällen varit kursledare och handledare på:  KY-utbildningen ”Professionell upplevelsearrangör” i Hallsberg och på yrkeshögskolan: ”Affärshögskolan i Örebro”  där  ämnena främsta har varit  projektledning, ledarskap, turism, värdskap & bemötande, personlig marknadsföring och entreprenörskap. Jag har planerar kurserna, tar fram allt kursmaterial, utvärderar och betygsätter eleverna. Sedan 2011 har jag också varit handledare och examinator på Affärshögskolans examensarbete. De kurserna på yrkeshögskolorna har varit mellan 3 och 5 veckor.

Värdskap och bemötande – hur får man besökare att känna wow-känsla?

Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat med service och bemötande. De senaste åren har hon tagit fram ett unikt koncept för destinationer, städer och arbetsplatser att utveckla sitt bemötande och värdskap – på riktigt. Läs mer i dokumenten nedan.

Rolig och energigivande ledarskapsutbildning: ”Kommunikativt ledarskap med timing”

Tycker du att det är kul att vara chef och ledare? Vill du skapa ny energi i arbetsgruppen? Skulle du vilja utveckla ditt sätt att leda andra och kommunicera? Hur håller man liv i en
positiv feedback-kultur? Har du bra timing? Jag har tillsammans med Lisa Arenö utarbetat ett unikt koncept som handlar ledarens kommunikation och timing.

Läs mer om mitt dokument om Timing.

Projektledning Tur och Retur

Vi lever i ett  projektsamhälle. Mycket av det vi gör ska drivas i projekt, både på jobbet och hemma. Men hur lyckas man få ordning och struktur på röriga hjärnor och kreativa projekt. Hur gör man för att nå målet? Och hur Hur skapar man framgångsrika projekt  där deltagarna fortfarande är vänner? Jag har i flera års tid varit lärare på Spiran Kompetensutveckling och hållit i kursen: ”Hur blir man en kreativ projektledare?”

Utbildningen vänder sig till alla som är eller ska bli projektledare med många olika intressenter, värdegrund och drivkrafter där målet är att identifiera en gemensam målbild och arbetssätt i god samtalston.
Utbildningen passar lika bra för offentlig och privat verksamhet och är också mycket lämplig i projekt där både det privata och det offentliga samverkar.

Utbildningens mål är att deltagarna ska få med sig verktyg, metoder och eget arbete i projektledning. Deltagarna ska också känna sig trygga i konsten att vara en ”kreativ projektledare” för att skapa lönsamma och framgångsrika projekt där projektdeltagarna fortfarande är vänner. Utbildningens ledord är kreativsamverkan, kommunikation och glädje.

Innehåll Dag 1 och 2:

Föreläsning med konkreta övningar och många roliga och intressanta exempel från projektvärlden

  • Vad är projekt?
  • Från idé till utvärdering – en genomgång av projektledningens 5 steg
  • Idé, visioner, värdegrund och mål
  • Struktur för projektet med genomgång av leveransstruktur, arbetsstruktur, riskanalyser, projektintressentanalys, milstolpar, grindbeslut, logistikschema och visualiseringar och projektplan
  • Övriga viktiga begrepp inom projektledningsvärlden
  • Vi avslutar ev. med en genomgång av hemuppgift till nästa gång. Uppgiften kan med fördel vara något konkret projekt från den dagliga världen.

Innehåll Dag 3:

Redovisning och föreläsning blandat med konkreta övningar.
Redovisning av hemarbeten, diskussioner och återkoppling

  • Att vara projektledare
  • Vem är vad och gör vad i ett projekt?
  • Hur ska vi kunna samarbeta, kommunicera och informera?
  • Vad spelar jag för roll i gruppen? 
allmän genomgång av grupprocesser, kommunikation och information
Fotograf Terese Andersson