Spretar idéerna åt olika håll i er verksamhet?

  • Vet ni var ni vill, men inte hur ni ska komma dit?
  • Handlar ert projekt om idéer och utveckling inom turism och marknadsföring? Då har jag förmågan att leda er framåt.

Ert projekt kan vara stort eller litet, och jag kan komma in i olika faser. Redan från början kan jag bistå med att arbeta fram en bra förstudie. Helt enkelt utreda vad ert projekt vilar på och väga in omvärldsfaktorer. Här kommer mitt stora kontaktnät till nytta. Sedan kan jag exempelvis arbeta fram en projektplan, organisera och hjälpa till med att befolka projektet, ta fram en budget, riskanalys och möjlighetsanalys – allt efter era behov. Det kanske är en projektcoach som kan vara bollplank till projektledaren ni behöver?

Vem är Maria Comstedt?

Jag är en projektledare sedan födseln. Jag gillar att börja, genomföra och avsluta. Jag är strukturerad, energisk och målinriktad och har sedan tiden som turistchef startat, genomfört, finansierat och avslutat hundratals projekt.

De uppdrag jag har genomfört som projektledare handlar mest om marknadsföring av platser, slott, områden, kulturfestival, jubileeer och film. Det kan vara annat också – men kanske är jag bäst på platsmarknadsföring  och fotspårsturism.

De senaste åren har jag också allt oftare fått förtroendet att jobba som moderator/ konferencier  i små och stora sammanhang. Det är riktigt kul, tycker jag. Läs gärna mer om vad jag har gjort under fliken Uppdrag.

För mig är varje uppdrag unikt, antingen det gäller projektledning eller föreläsningar. Jag  går igång på variation och jag älskar utmaningar. Jag vill komma i mål, jag anpassar mig och jag är tydlig.

Nyfiken?

Är du nyfiken så ring mig på 070-620 99 28 för jag gillar att prata, också…

Fotograf Terese Andersson